Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
23.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510256/8180, IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 0256 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan Dodatku c. 1 k Zmluve o BU c. 7000510256_8180.pdf PDF kópia 299,36 kB
17.2.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-157-00089 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan zmluvy 22-157-00089.pdf PDF kópia 4,6 MB
3.3.2022 Zmluva o dielo 1/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/ZoD 1_2022.pdf PDF kópia 734,67 kB
28.2.2022 Číslo zmluvy: 306200081 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva 306200081 o dodávke vody.pdf PDF kópia 1,22 MB
18.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/zmluvy/01_2022/Ciastkova zmluva o dodavke elektriny c. 2021-1-1.pdf PDF kópia 3 MB
14.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021374 dokumenty/zmluvy/01_2022/Ciastková zmluva o dodavke zem. plynu c. 2021-5100021374.pdf PDF kópia 3,39 MB
6.12.2021 Zamestnávateľská zmluva dokumenty/zmluvy/12_2021/DDS Tatra banka zmluva.pdf PDF kópia 1,18 MB
12.11.2021 Zmluva o dielo 4/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD4-2021_NagyovaDzerengova.pdf PDF kópia 488 kB
30.11.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 1/2017 dokumenty/zmluvy/11_2021/Dodatok c. 3 k Zmluve o vypozicke c. 1-2017.pdf PDF kópia 413,99 kB
10.11.2021 Zmluva o dielo 3/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD 3-2021 Mrva.pdf PDF kópia 759,65 kB
14.10.2021 Zmluva o dielo 2/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/ZOD Laucik.pdf PDF kópia 724,8 kB
21.6.2021 Servisná zmluva č. 21/06/2021 o vykonávaní servisných prác na klimatizačných zariadeniach dokumenty/zmluvy/06_2021/Servisná zmluva - klimatizacia.pdf PDF kópia 1,6 MB
1.4.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00290 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva_21-512-00290 - Regale.pdf PDF kópia 655,99 kB
8.6.2021 Zmluva o dielo 1/2021 dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva 1_2021.pdf PDF kópia 768,03 kB
20.5.2021 Zmluva o poskytovaní internetových a dátových služieb číslo: 920673 dokumenty/zmluvy/05_2021/Kinet - Opticky internet.pdf PDF kópia 566,05 kB
10.2.2021 Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2021 dokumenty/zmluvy/02_2021/Zmluva K2000.pdf PDF kópia 663,01 kB
16.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04130 dokumenty/zmluvy/02_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-514-04130.pdf PDF kópia 4,32 MB
24.9.2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcu č. 2020/0331 dokumenty/zmluvy/12_2020/Zmluva o zverení majetku.pdf PDF kópia 1,98 MB
14.7.2020 Zmluva o dielo 2/2020 dokumenty/zmluvy/07_2020/Zmluva o dielo č. 2 - 2020.pdf PDF text 708,91 kB
1.7.2020 Zmluva o servise č. 3242-S2020 dokumenty/zmluvy/06_2020/Zmluva o servise..pdf PDF kópia 1,19 MB