Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
10.5.2022 Zmluva o dielo 7/2022 dokumenty/zmluvy/05_2022/ZoD 7_2022.pdf PDF kópia 735,65 kB
6.5.2022 Zmluva o dielo 5/2022 dokumenty/zmluvy/05_2022/ZoD 5_2022.pdf PDF kópia 746,75 kB
27.4.2022 Zmluva o dielo 3/2022 dokumenty/zmluvy/04_2022/ZoD 3_2022.pdf PDF kópia 695,7 kB
22.4.2022 Zmluva o dielo 4/2022 dokumenty/zmluvy/04_2022/ZoD 4_2022.pdf PDF kópia 685,51 kB
20.4.2022 Zmluva o dielo 2/2022 dokumenty/zmluvy/04_2022/ZoD 2-2022.pdf PDF kópia 730,49 kB
16.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01627 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan ziadosti 22-513-01627.pdf PDF kópia 8,45 MB
16.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01595 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan zmluvy 22-513-01595.pdf PDF kópia 5,61 MB
23.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510184/8180, IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 0184 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan Dodatku c. 1 k Zmluve o BU c. 7000510184_8180.pdf PDF kópia 301,08 kB
23.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510221/8180, IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 0221 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan Dodatku c. 1 k Zmluve o BU c. 7000510221_8180.pdf PDF kópia 299,06 kB
23.3.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510256/8180, IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 0256 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan Dodatku c. 1 k Zmluve o BU c. 7000510256_8180.pdf PDF kópia 299,36 kB
17.2.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-157-00089 dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan zmluvy 22-157-00089.pdf PDF kópia 4,6 MB
3.3.2022 Zmluva o dielo 1/2022 dokumenty/zmluvy/03_2022/ZoD 1_2022.pdf PDF kópia 734,67 kB
28.2.2022 Číslo zmluvy: 306200081 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva 306200081 o dodávke vody.pdf PDF kópia 1,22 MB
18.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/zmluvy/01_2022/Ciastkova zmluva o dodavke elektriny c. 2021-1-1.pdf PDF kópia 3 MB
14.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021374 dokumenty/zmluvy/01_2022/Ciastková zmluva o dodavke zem. plynu c. 2021-5100021374.pdf PDF kópia 3,39 MB
6.12.2021 Zamestnávateľská zmluva dokumenty/zmluvy/12_2021/DDS Tatra banka zmluva.pdf PDF kópia 1,18 MB
12.11.2021 Zmluva o dielo 4/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD4-2021_NagyovaDzerengova.pdf PDF kópia 488 kB
30.11.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 1/2017 dokumenty/zmluvy/11_2021/Dodatok c. 3 k Zmluve o vypozicke c. 1-2017.pdf PDF kópia 413,99 kB
10.11.2021 Zmluva o dielo 3/2021 dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD 3-2021 Mrva.pdf PDF kópia 759,65 kB
14.10.2021 Zmluva o dielo 2/2021 dokumenty/zmluvy/10_2021/ZOD Laucik.pdf PDF kópia 724,8 kB