Darujte knižnici 2% z daní

Darujte knižnici 2% z daní

Darujte knižnici 2 % z daní

 

Vážení čitatelia, návštevníci a priaznivci kultúry a umenia,

činnosť Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi môžete podporiť tak, že nám prostredníctvom občianskeho združenia  K-2000 poukážete 2% z Vašich daní za rok 2021. Takto získané „naše“ prostriedky musia byť identifikované.

Na tieto účely zverejňujeme Vyhlásenie a Potvrdenie, ktoré si môžeme uplatniť pri získavaní darcov a nasledne ako doklad o takto získaných prostriedkoch.

Združenie K-2000 má viacero kolektívnych členov, preto Vás prosíme, v prípade, že sa rozhodnete podporiť niektorú našu aktivitu alebo nákup kníh do fondu Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, vyplniť a odoslať priložené Potvrdenie. Vami uvedené údaje nebudeme zverejňovať. Budú slúžiť výlučne na identifikáciu platieb pre knižnicu. Prosíme všetkých, ktorí tak môžu urobiť, aby podporili kultúrne aktivity hornej Nitry.

Všetky formuláre nájdete v priložených dokumentoch:

  Potvrdenie o poukázaní 2% podielu dane z príjmu za rok 2021

  Vyhlásenie

  Návratka