Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi bol schválený  dňa 21. augusta 2015.