Reprografické služby

Knižnica ich poskytuje výlučne z vlastných knižničných dokumentov a to za týchto cenových podmienok:
   Reprografické služby   EUR
A3 jednostranne 0,15 €
  obojstranne 0,25 €
A4 jednostranne 0,10 €
  obojstranne 0,15 €