Obnovenie Literárneho klubu v Prievidzi

Vytvorenie tvorivého zázemia pre mladých autorov z regiónu prináša do Prievidze oživenie činnosti literárneho klubu v Hornonitrianskej knižnici. Stretnutia literárne aktívnych ľudí sa konajú každý tretí utorok v mesiaci o 17.00, v priestoroch Hornonitrianskej knižnice na Záhradníckej 21.

Fungovanie literárnych klubov v Prievidzi má dlhú históriu. Prvý literárny klub vznikol v 70. rokoch pri Okresnej knižnici. V roku 1976 knižnica vydala aj prvý zborník poézie a prózy mladých autorov Dýchanie. Predstavil talentovaných autorov regiónu ako Daniel Hevier, Ondrej Čiliak, Jaroslav Schut, Dušan Schut, Miroslav Prachár a ďalších.

Následne činnosť literárneho klubu rozvíjal od roku 1996 Ondrej Čiliak, pod ktorého vedením sa vyformovala opäť nová generácia autorov ako Richard Miške, Diana Laslopová, Tono Mello, Vladena Teslíková, Pavol Remiaš, a ďalší úspešní autori z regiónu.

Neskôr sa mladí autori odčlenili od knižnice a stretávali sa pod hlavičkou Literárneho klubu Poet, ktorého činnosť pomaly ustupovala do úzadia.

Snaha pokračovať v podpore talentovaných autorov vyústila v roku 2023 do obnovy stretnutí Literárneho klubu, opäť pod hlavičkou Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.  V jej priestoroch sa priaznivci literatúry, tvorby a umenia budú stretávať raz mesačne, každý tretí utorok v mesiaci o 17.00 hodine.

Prísť môže každý, kto má záujem zdieľať svoju tvorbu, napredovať a pracovať na svojej literárnej ceste. Cieľom klubu jej podpora talentov, účasť na literárnych súťažiach, festivaloch, literárnych akciách, verejné prezentácie tvorby, stretnutia na medziklubovej úrovni, aj spolupráca so spisovateľskými organizáciami na Slovensku.

Všetkých tvorivých ľudí srdečne pozývame.

Viac informácií získate priamo v knižnici, alebo na e-mailovej adrese marek.mittas@hnkpd.sk.

 Literárny klub