Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 1/2017

Názov:Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 1/2017
Rok:2021
Predmet:Uzavretie výpožičky na dobu určitú do 30.11.2023
1. zmluvná strana:Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:30.11.2021
Dátum zverejnenia:30.11.2021
Dátum účinnosti:01.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/Dodatok c. 3 k Zmluve o vypozicke c. 1-2017.pdf PDF 413,99 kB