Úsek spoločensko - vednej a regionálnej literatúry

úsek spoločensko - vednej literatúry:

 úsek odbornej literatúry

kontakt: 046/542 25 38, e-mail: kosovska@hnkpd.sk

Po - Pi   09.00 - 17.00 hod.
Sobota   08.00 - 12.00 hod. (počas letných prázdnin zatvorené)

 

Zloženie fondu je zamerané na oblasť spoločenských vied: filozofia, psychológia, sociológia, pedagogika, náboženstvo, ekonomika, politológia, právo, dejiny...Súčasťou ponuky oddelenia sú aj odborné noviny a časopisy. Fond je voľne prístupný čitateľom. Vyhľadávanie literatúry je možné pomocou on-line katalógu. Služby poskytujeme predovšetkým študentom všetkých foriem štúdia ( SŠ, VŠ, ďalšie vzdelávanie), ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o uvedenú problematiku.

Oddelenie poskytuje:

- výpožičky dokumentov mimo knižnice (absenčne)
- výpožičky dokumentov v priestoroch knižnice (prezenčne)
- písomné spracúvanie rešerší a bibliografií
- BIS - rozsiahle vyhľadávanie literatúry na špeciálne tematické požiadavky
- ústne faktografické a bibliografické informácie, konzultačné služby
- reprografické služby z dokumentov vo vlastníctve knižnice
- predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby
- rezervovanie dokumentov
- zabezpečuje prístup na internet
 


Oddelenie organizuje:
- informačnú výchovu čitateľov ( metodické inštruktáže pre študentov stredných a vysokých škôl)

Externé informačné zdroje v knižnici

V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave poskytujeme online bezplatný prístup k viacerým zahraničným databázam a k viac ako 8 500 e-knihám z oblasti:

  • medicíny,
  • techniky,
  • stavebníctva,
  • architektúry,
  • informačných technológií,
  • spoločenských vied,
  • ekonomiky,
  • rozvoja osobnosti,
  • beletrie

Presný prehľad databáz nájdete priamo v oddelení spoločensko -vednej a regionálnej literatúry na Košovskej ceste.

Pre prístup k e-knihám (služby Bookport) je potrebná dodatočná bezplatná registrácia prostredníctvom vzdialeného prístupu CVTI SR. Podrobný návod nájdete na nvk.cvtisr.sk v sekcii Vzdialený prístup k e-zdrojom.

úsek bibliografie a regionálnej literatúry

úsek bibliografie a regionálnej literatúry

Kontakt: 046/542 25 38, e-mail: bibliograf.region@hnkpd.sk

Hlavnou úlohou oddelenia je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a konečné sprístupňovanie všetkých dostupných regionalík z okresov Prievidza a Partizánske.

Bibliograf zabezpečuje:
- výpožičky s regionálnou tematikou
- ústne faktografické a bibliografické informácie, konzultačné služby
- písomné spracúvanie rešerší a bibliografií
- BIS - vyhľadávanie literatúry na špeciálne tematické požiadavky
- vydávanie personálnych a odporúčajúcich bibliografií

Úsek spoločensko - vednej a regionálnej literatúry sa nachádza na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. 

Košovská cesta 9