Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1
Rok:2022
Predmet:Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu elektriny a ostatné služby. Predmetom zmluvy je záväzok Odberateľa dodanú elektrinu odobrať a včas zaplatiť za dodávku a distribučné služby.
1. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Dátum uzatvorenia:18.01.2022
Dátum zverejnenia:18.01.2022
Dátum účinnosti:19.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Ciastkova zmluva o dodavke elektriny c. 2021-1-1.pdf PDF 3 MB