Služby

Knižnica v rámci svojho poslania poskytuje všetkým čitateľom, ktorí splnili podmienky registrácie, komplexné knižnično-informačné služby a to základné aj špeciálne. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa poskytujú za úhradu. Cenník služieb, registračných a sankčných poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku. Jednotlivé služby poskytuje knižnica na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov. Dodržiava pritom princíp rovnosti poskytovania knižnično-informačných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na ich národnostné, sociálne, spoločenské a akékoľvek iné postavenie.

 

Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok

Zdravotne znevýhodneným čitateľom sa vypožičiavanie dokumentov a poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na ich zdravotný postih. Vypožičiavanie zvukových kníh upravuje Knižničný a výpožičný poriadok audiokaziet pre slabozrakých a nevidiacich.