Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-157-00089

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-157-00089
Rok:2022
Predmet:Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Literárna jar Ondreja Čiliaka
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:17.02.2022
Dátum zverejnenia:01.04.2022
Dátum účinnosti:02.04.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan zmluvy 22-157-00089.pdf PDF 4,6 MB