Zamestnávateľská zmluva

Názov:Zamestnávateľská zmluva
Rok:2021
Predmet:Úprava práv a povinností zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na dopnkové sporenie svojich zamestnancov
1. zmluvná strana:Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:06.12.2021
Dátum zverejnenia:06.12.2021
Dátum účinnosti:07.12.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2021/DDS Tatra banka zmluva.pdf PDF 1,18 MB