Zmluva o dielo 4/2022

Názov:Zmluva o dielo 4/2022
Rok:2022
Predmet:Beseda pd názvom "Beseda o pohoriach, hradoch a regiónoch" v rámci projektu "Veľká výprava knižným svetom"
1. zmluvná strana:Mgr. Igor Válek
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:22.04.2022
Dátum zverejnenia:22.04.2022
Dátum účinnosti:23.04.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/ZoD 4_2022.pdf PDF 685,51 kB