Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01595

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01595
Rok:2022
Predmet:Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Literárnymi chodníkmi hornej Nitry
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:16.03.2022
Dátum zverejnenia:20.04.2022
Dátum účinnosti:21.04.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan zmluvy 22-513-01595.pdf PDF 5,61 MB