Číslo zmluvy: 306200081 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Názov:Číslo zmluvy: 306200081 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Rok:2022
Predmet:Predmetom zmluvy je: Dodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie vôd z povrchováho odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie
1. zmluvná strana:Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:28.02.2022
Dátum zverejnenia:02.03.2022
Dátum účinnosti:03.03.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2022/Zmluva 306200081 o dodávke vody.pdf PDF 1,22 MB