Úsek práce s dospelými čitateľmi

Úsek práce s dospelými čitateľmi  

Kontakt: 046/ 542 22 29, e-mail:  zahradnicka@hnkpd.sk

                                                          
Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok 09.00 - 18.00 hod. (počas letných prázdnindo 17.00)
Sobota 08.00 - 12.00 hod. (počas letných prázdnin ZATVORENÉ)

Úsek práce s dospelými čitateľmi

Oddelenie poskytuje: Oddelenie ponúka širokej čitateľskej verejnosti literatúru krásnu (beletriu) a náučnú, zameranú na prírodné vedy a jazykovedu. Fond, ktorý je voľne prístupný, je radený abecedne podľa autorov. Pre vyhľadanie literatúry slúžia dva počítače s on-line katalógom. V beletrii sú vyčlenené priestory s povinným čítaním, detektívkami, poéziou, cudzojazyčnou literatúrou... Náučná literatúra je členená podľa vedných odborov Medzinárodného desatinného triedenia (MDT) na životné prostredie, matematiku, chémiu, fyziku, botaniku, zoológiu, medicínu, techniku, umenie, jazykovedu, geografiu, biografiu a dejiny.- výpožičky dokumentov mimo knižnice (absenčne)

- výpožičky dokumentov v priestoroch knižnice (prezenčne)
- výpožičky zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých používateľov
- ústne faktografické a bibliografické informácie, konzultačné služby
- predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby
- rezerváciu knižničných dokumentov
- písomné spracúvanie rešerší a bibliografií
- BIS - vyhľadávanie literatúry na špeciálne tematické požiadavky
- odborná pomoc pri výbere literatúry a konzultačné služby
- reprografické služby z dokumentov vo vlastníctve knižnice
- medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medzinárodné medziknižničné výpožičné
  služby (MMVS): kontakt mvs@hnkpd.sk
- sprístupňovanie elektronických výukových a vzdelávacích programov

- zabezpečuje prístup na internet

Oddelenie organizuje:

- informačnú výchovu a hodiny informačnej prípravy pre študentov
-kultúrno-vzdelávacie a výchovné podujatia pre študentov a verejnosť (stretnutia so spisovateľmi, besedy, literárne pásma, vedomostné kvízy)

Záhradnícka ulica 21

                                         Záhradnícka 21