Úsek práce s dospelými čitateľmi

Úsek práce s dospelými čitateľmi  

Kontakt: 046/ 542 22 29, e-mail:  zahradnicka@hnkpd.sk

                                                          
Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok 09.00 - 18.00 hod. (počas letných prázdnin do 17.00)
Sobota 08.00 - 12.00 hod. (počas letných prázdnin ZATVORENÉ)

Úsek práce s dospelými čitateľmi

Na úseku pre dospelých čitateľov nájdete široké zastúpenie beletrie aj odbornej literatúry. Vo fonde beletrie (krásnej literatúry), ktorý je radený abecedne podľa autorov nájdete vyčlenené priestory s povinným čítaním, detektívkami/trilermi, poéziou, cudzojazyčnou literatúrou a pod. Odborná literatúra, ktorá sa nachádza v zadnej časti knižničných priestorov je členená podľa vedných odborov Medzinárodného desatinného triedenia (MDT).

Vedné odbory náučnej literatúry na úseku pre dospelých čitateľov:

 • Prírodné vedy (ekológia, matematika, fyzika, chémia, biológia, botanika, zoológia)
 • Medicína
 • Technická literatúra (elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, doprava)
 • Poľnohospodárstvo
 • Potravinárstvo
 • Ostatný priemysel
 • Umenovedná literatúra (výtvarníctvo, architektúra, divadlo, hudba, film)
 • Šport
 • Jazykoveda a literárna veda
 • Vlastiveda a cestopisná literatúra
 • Dejiny
 • Biografie...

Pre vyhľadanie literatúry slúžia počítače s online katalógom v prednej časti s beletriou, aj v zadnej časti s náučnou/odbornou literatúrou. Medzi regálmi nájdete aj miesta pre štúdium.

Úsek poskytuje:

 • výpožičky dokumentov mimo knižnice (absenčne)
 • výpožičky dokumentov v priestoroch knižnice (prezenčne)
 • písomné spracovanie rešerší a bibliografií (z fondu knižnice a z externých zahraničných online databáz)
 • BIS - rozsiahle vyhľadávanie literatúry na špeciálne tematické požiadavky
 • odborná pomoc pri výbere literatúry a konzultačné služby
 • ústne faktografické a bibliografické informácie, konzultačné služby
 • reprografické služby z dokumentov vo vlastníctve knižnice
 • medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby
 • predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby
 • rezervovanie dokumentov
 • zabezpečuje prístup na internet

Úsek organizuje:

 • informačnú výchovu pre študentov SŠ (v súlade a s osnovami predmetu Slovenského jazyka a literatúry)
 • besedy a stretnutia s autormi a inými hosťami pre študentské kolektívy aj verejnosť

Záhradnícka ulica 21

                                         Záhradnícka 21