Medziknižničné výpožičné služby

PRE ČITATEĽOV:

Služba MVS a MMVS patrí medzi špeciálne služby, ktoré knižnica poskytuje na požiadanie svojim čitateľom. Je to platená služba a to v zmysle cenníka služieb. Formou MVS sa poskytujú knihy alebo kópie článkov z periodík.

Kontaktovať nás môžete na e-mail:  mvs@hnkpd.sk
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Dominika Bullová 

mvs

Čitateľ môže o MVS požiadať osobne vypísaním žiadanky na úseku pre dospelých čitateľov na Záhradníckej ulici 21. Žiadanku je možné si stiahnuť, vytlačiť a do knižnice prísť už s vypísanou (prípadne zaslať mailom). Čitateľ musí mať aktívne členstvo, inak žiadanku o MVS nie je možné spracovať.

Výpožičnú dobu dokumentov si stanovuje knižnica, ktorú o dokumenty žiadame. Čitateľ môže požiadať o predĺženie dokumentov našu knižnicu pred uplynutím výpožičnej lehoty – ak to bude možné zo strany knižnice, ktorá dokumenty poskytla.

Prosíme čitateľov, aby komunikovali výlučne s nami, nie s danými žiadanými knižnicami.

PRE KNIŽNICE:

Požiadavky na zaslanie dokumentu z fondu Hornonitrianskej knižnice môžu iné knižnice zaslať aj formou elektronickej žiadanky.

  • Elektronickú žiadanku môže vyplniť iba knižnica, nie individuálny používateľ,
  • Ak sa do 48 hodín neozveme, napíšte nám na e-mail mvs@hnkpd.sk

Formulár MVS