Kontakt a otváracie hodiny

Dve pracoviská Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi zabezpečujú komplexné knižnično-informačné a výpožičné služby. Úseky knižnice sídlia v samostatných budovách v rôznych častiach mesta.

Počas mesiacov september jún otváracie hodiny nasledovné:

Záhradnícka ulica 21 - Úsek práce s dospelými čitateľmi a Úsek práce s deťmi  a mládežou do 15 rokov 

Po - Pi:
9.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 12.00

Košovská cesta 9 - Úsek spoločensko-vednej a regionálnej literatúry

Po - Pi: 9.00 - 17.00
Sobota
8.00 - 12.00

Zásady používania biblioboxu

 

Kontakt: 

Úsek práce s dospelými čitateľmi

Záhradnícka 21, Prievidza

telefón: 046/ 542 22 29

e-mail:  zahradnicka@hnkpd.sk

 

Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov

Záhradnícka 21, Prievidza

telefón: 0901 918 838

e-mail: detskepd@hnkpd.sk

Úsek spoločensko-vednej a regionálnej literatúry

Košovská cesta 9, Prievidza

telefón: 046/542 25 38

e-mail: kosovska@hnkpd.sk

Úsek riaditeľa

F. Madvu 2, 971 29 Prievidza (budova Obchodnej akadémie)

e- mail: hnkpd@hnkpd.tsk.sk

 

Mgr. Marek Mittaš

riaditeľ

telefón: 0901 918 841, e-mail: marek.mittas@hnkpd.sk 

Ing. Iveta Stanková 

referentka, zástupkyňa riaditeľa

telefón: 0901 918 840, e-mail: iveta.stankova@hnkpd.sk

 

Mgr. Miroslava Melicherčíková

vedúca knižnično-informačných služieb

e-mail: sluzby@hnkpd.sk 

 

Ing. Adriana Langerová

metodička

telefón: 046/542 7296, e-mail: adriana.langerova@hnkpd.tsk.sk

 

Informácie o všetkých pracoviskách:

Úsek práce s  deťmi  a mládežou do 15 rokov

Úsek práce s  dospelými čitateľmi

Úsek odbornej a regionálnej literatúry

Úsek riaditeľa

Oddelenie ekonomické