Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021374

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021374
Rok:2022
Predmet:Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období dodávať zem. plyn do odberných miest Odberateľa a zabezpečiť pre Odberateľa distribúciu zem. plynu a ostatné služby. Predmetom zmluvy tirž záväzok Odberateľa dodaný zem. plyn odobrať a včas zaplatiť za dodávku zem. plynu a distribučné služby.
1. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
2. zmluvná strana:Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Dátum uzatvorenia:14.01.2022
Dátum zverejnenia:18.01.2022
Dátum účinnosti:19.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Ciastková zmluva o dodavke zem. plynu c. 2021-5100021374.pdf PDF 3,39 MB