Zmluva o dielo 4/2021

Názov:Zmluva o dielo 4/2021
Rok:2021
Predmet:Beseda: "Čo sa deje v škole na Hviezdoslavovej ulici“ ako súčasť projektu Náš život plynul ako rieka
1. zmluvná strana:Petra Nagyová Džerengová
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:12.11.2021
Dátum zverejnenia:12.11.2021
Dátum účinnosti:15.11.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2021/ZoD4-2021_NagyovaDzerengova.pdf PDF 488 kB