Bibliograficko-informačné služby

Súčasťou bibliograficko-informačných služieb v knižnici sú:

  • Vyhľadávanie a príprava dokumentov z fondu kníh a periodík knižnice na čitateľom zadanú tému.
  • Spracovanie rešerší a bibliografií. Požiadavku na spracovanie rešerše alebo bibliografie je možné zadať iba osobne a to na všetkých pracoviskách knižnice. Tematické požiadavky na vyhľadanie dokumentov ako aj spracovanie rešerše alebo bibliografie je možné iba na základe písomnej požiadavky čitateľa na jednotlivých pracoviskách knižnice v rozsahu ich špecializácie.
  • Rezervovanie dokumentov. Ak je kniha momentálne vypožičaná, čitateľ si ju môže rezervovať osobne alebo telefonicky. O vrátení knihy je čitateľ upovedomený písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Rezervovanú knihu je povinný si prevziať do 7 dní.

rešerš

BIS

Uvedené služby sú spoplatnené v zmysle cenníka služieb.

  • Poskytovanie konzultačných služieb pri orientácii vo fonde knižnice a v on-line katalógoch.
  • Poskytovanie ústnych faktografických a bibliografických informácií.
  • Príprava a realizácia vstupných inštruktáží pre študentov stredných a vysokých škôl.
  • Informačná výchova pre žiakov základných škôl.