Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov

 

detské oddelenie

Záhradnícka 21


Kontakt: 0901 918 838  e-mail: detskepd@hnkpd.sk  

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok 09.00 - 18.00 hod.
Sobota 08.00 - 12.00 hod.

 

Fond oddelenia tvorí literatúra pre deti a mládež. Obsahuje poéziu i prózu venovanú tejto kategórii, ktorá je uložená abecedne podľa autorov. Na vyhľadanie literatúry slúži počítač s on-line katalógom. Neoddeliteľnou súčasťou oddelenia je „Divadielko" - miesto kultúrno-výchovných, zábavných a vzdelávacích podujatí - besied, výstav, súťaží, informačnej výchovy, a pod.

Nové divadielko

Nové divadielko

„Divadielko"


Oddelenie poskytuje:

- výpožičky dokumentov mimo knižnice (absenčne)
- výpožičky dokumentov v priestoroch knižnice (prezenčne)
- ústne faktografické a bibliografické informácie, konzultačné služby
- predĺženie (prolongácia) výpožičnej doby
- rezerváciu knižničných dokumentov

Oddelenie organizuje:

- prípravu kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti
- kolektívne i individuálne formy práce s čitateľmi