Ročné obdobia s dobrou knihou - vzdelávajme sa a bavme

Aj v roku 2019 prispel FOND NA PODPORU UMENIA knižniciam na nákup knižného fondu nemalou finančnou podporou. Sumou 2.500.- € pomohol Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi zakúpiť ďalšie novinky pre jej čitateľov. Z finančných prostriedkov mohla zabezpečiť všetkým svojim oddeleniam nové a hlavne žiadané tituly. Úseky pre detského a dospelého čitateľa potešili predovšetkým knihy z beletrie, ale zaujali aj knihy z odborných oblastí, ako sú dejiny (hlavne slovenské), manažment, cestopisy, motivačná literatúra, pedagogika, právo, životopisy, sociálna práca, ... Každú knihu zakúpenú z prostriedkov Fondu na podporu umenia sme označili jedinečnou pečiatkou. <h3 style="text-indent: 10px; display: table; text-align: center;"><strong><em style="color: #0115fd;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.</em></strong></h3> <p><a target="_blank" href="http://www.fpu.sk/sk/"><img src=<buxus-image>/fond_na_podporu_umenia.png</buxus-image> alt="Fond na podporu umenia" title="Fond na podporu umenia" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>