Knižnica v číslach

Informácie o dosahovaných základných číselných ukazovateľoch, fondoch, príspevkoch na nákup knižničných dokumentov, interiérového vybavenia, automatizácie, počítačov, reprografickej techniky, auta a pod. za roky 1951 - 2007 sú uvedené v histórii knižnice. Všetky ukazovatele činnosti za nasledujúce obdobie sú uvedené vo forme "Vyhodnotenie činnosti a rozbory hospodárenia Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi".

 2008 ,  2009 ,  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023