Knihy do každého počasia

Aj v roku 2019 prispel FOND NA PODPORU UMENIA knižniciam na nákup knižného fondu nemalou finančnou podporou. Sumou 2.500.- € pomohol Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi zakúpiť ďalšie novinky pre jej čitateľov. Z finančných prostriedkov tak mohla zabezpečiť všetkým svojim oddeleniam nové a hlavne žiadané tituly. Úseky pre detského a dospelého čitateľa potešili predovšetkým knihy z beletrie, ale zaujali aj knihy z odborných oblastí, ako sú dejiny (hlavne slovenské), manažment, cestopisy, motivačná literatúra, pedagogika, právo, životopisy, sociálna práca, ... Každú knihu zakúpenú z prostriedkov Fondu na podporu umenia sme označili jedinečnou pečiatkou.

              Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Fond na podporu umenia

Fotogaléria

7 fotografií