Inkognito

Hosťa predstavila pani knihovníčka Silvia. Privítala Jaroslava Slabeja a na žiakoch bolo uhádnuť jeho povolanie. Tipovali inžiniera, lekára, bankára, včelára, aj knihovníka, no ani jedno nebolo správne. Prišla prvá pomoc vo forme indície a už sa sypali otázky, ktoré mali pomôcť záhadu rozlúštiť. Neobvyklé zamestnanie si vyžiadalo poslednú pomoc - obrázok a hádaniu bol koniec. Vzácny hosť bol karikaturistom. Priblížil zásady kreslenia karikatúr. Tretiaci si mohli sami vyskúšať, aké zásady sa majú pri takejto kresbe dodržiavať, povypytovali sa na osoby, ktoré pán Slabej kreslil, atď. Spokojnosť zavládla na oboch stranách.

Fotogaléria

16 fotografií