Prekvapenie k MDD

Tretiaci dostali ku svojmu dňu pekný darček. Najskôr vytvorili štyri družstvá a hádali postavy, predmety, ktorých charakteristiku prečítala pani knihovníčka. Museli sa správať ako správni detektívi. Byť pozorní, všímaví, vedieť si spájať súvislosti,... Pokračovalo sa malým nezvyčajným kvízom. Žiaci mali určiť, či pani knihovníčka pije kávu alebo čaj, akú má značku auta, jeho farbu, obľúbenú hudobnú skupinu a jedlo,... Veľa sa pri tom zabavili a nasmiali. V "divadielku" na nich zatiaľ čakal vzácny hosť.