Maroš Smolec a gymnazisti

Vzácnym spestrením množstva faktov z histórie boli ukážky vývoja staroslovenčiny v podaní herca a recitátora Jozefa Šimonoviča. V jeho prevedení študenti počuli časť z Proglasu v staroslovenčine, báseň po prvej kodifikácii podľa Bernoláka, báseň Ľ. Štúra v slovakizovanej češtine (druhá kodifikácia) i prejav Ľ. Štúra na uhorskom sneme v roku 1847 (tretia kodifikácia slovenčiny).

Fotogaléria

6 fotografií