Maroš Smolec a gymnazisti

V stredu 27.5.2015 sa šéfredaktor Slovenských národných novín - Maroš Smolec, stretol so študentmi Gymnázia V.B.Nedožerského. Dozvedeli sa, že v auguste tohto roka oslávi týždenník 170. výročie založenia (1.8.1845). Boli nositeľmi správ a príspevkov zo života politického, spoločenského i kultúrneho. Ich založenie inicioval Ľudovít Štúr (okrem iného aj novinár a redaktor) už od roku 1842. Až na piatykrát jeho žiadosti vyhoveli. Noviny po troch rokoch zanikli pre nezhody v uverejňovaní príspevkov, neplatenie honorárov, pre politicko-ekonomickú cenzúru a hlavne pre nedostatok financií. Opätovne začali vychádzať až v roku 1990 pod záštitou Matice slovenskej. <p></p> <p style="text-align: center;"><img src=<buxus-image>kniznica/St_znak_s_logom_a_podporou_500.jpg</buxus-image> alt="S podporou MK SR" title="S podporou Ministerstva kultúry SR" width="350" /></p>