V Prievidzi sa stretli autori z celého Slovenska

Piatkové popoludnie v našej knižnici patrilo vyhodnoteniu 21. ročníka súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka.
Veľmi sa tešíme, že sme v tejto krásnej tradícii mohli pokračovať aj vďaka finančnej podpore mesta Prievidza.
Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo 123 autorov z celého Slovenska a v piatok 7. júna 2024 bolo pre nich pripravené v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi zážitkové popoludnie. Ako prvý sa uskutočnil workshop s autorkou Tamarou Šimončíkovou Heribanovou, ktorá im priblížila svoj tvorivý proces a priniesla množstvo inšpirácie do ďalšej tvorby.
Po workshope viedli kroky ocenených autorov aj priaznivcov literárneho umenia z radov širokej verejnosti do sály Regionálneho kultúrneho centra. Práve tu sa totiž uskutočnil slávnostný galavečer spojený s oceňovaním autorov, koncertom sláčikového tria a besedou s porotcami súťaže: predsedom poroty Petrom Šloserom, spisovateľkou Ivetou Pernišovou a spisovateľom a riaditeľom Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, Marekom Mittašom. Zvedavé otázky moderátora Petra Paulíka neobišli ani vzácneho hosťa, Tamaru Šimončíkovú Heribanovú.
Večer otvoril moderátor básňou Ondreja Čiliaka a niesol sa v znamení zhmotnenia múzy, ktorá sa zhmotňuje v podobe poézie a prózy.
„Dnešný deň je oslavou tvorivosti, talentu a vášní pre písanie, ktoré ste všetci prejavili zaslaním vlastnej tvorby, či už prózy alebo poézie a zapojili sa tak do súťaže. Literatúra má jedinečnú schopnosť otvárať nové svety, prebúdzať emócie a podnecovať k zamysleniu. Poskytuje nekonečný priestor pre tvorivosť a dáva voľnosť duši. Vaše diela sú toho živým dôkazom. Každý príbeh alebo báseň nám predstavili kúsok vášho sveta, vašich pocitov a myšlienok,“ zaznelo na privítanie v príhovore Michala Dobiaša, zástupcu primátorky mesta Prievidza.
Víťazom aj všetkým zapojeným autorom srdečne gratulujeme k tomu, že sa každému jednému z nich úspešne podarilo zhmotniť svoju múzu v podobe básní či próz a veríme, že s mnohými sa stretneme opäť v ďalšom ročníku Literárnej jari Ondreja Čiliaka.
Ocenených autorov spoločne s antológiou víťazných prác nájdete na našom webe: https://www.hnkpd.sk/aktuality/literarna-jar-ondreja-ciliaka-2024-oceneni-autori-antologia.html?page_id=12843
Realizované s finančnou podporou mesta Prievidza.

Fotogaléria

16 fotografií