Literárna jar Ondreja Čiliaka 2024 – ocenení autori +antológia

V roku 2024 sa konal 21. ročník súťaže Literárna jar Ondreja Čiliaka. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 123 autorov. Diela hodnotila trojčlenná porota.

Predsedom poroty tohto ročníka bol spisovateľ Peter Šloser, druhou členkou poroty bola spisovateľka Iveta Pernišová. Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a Slovenské centrum PEN zastupoval v porote Marek Mittaš.

Víťazmi 21. ročníka Literárnej jari Ondreja Čiliaka sa stali:

Deti poézia

1. Mateo Ďurina, Vybrané slová, Povolanie, Turistika

2. Sofia Mária Danielovičová, V zovretí lásky, Ihličie vonia ako radosť, Možno

3. Alica Bartoš, Zajace, Kuriatka, Lunka

Deti próza

1. Linda Majtáz, Svet za zrkadlom

2. Peter Šrank, Vybrané slová a zmätok medzi nimi

3. Lenka Klincová, Zvedavá kvapka

Mládež do 18 rokov – poézia

1. Natália Korineková, Už sme odleteli, Básnik, Ofélia

2. Nina Jančošeková, Bez názvu

3. Dávid Ivan, Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, Kým kohút nezaspieva, Smrť Jánošíkova

Mládež do 18 rokov – próza

1. Gréta Ulická, Posledné povstanie

2. Adela Bakošová, Psí pohľad

3. Michaela Žatková, Prehltnutá

Dospelí poézia

1. Juraj Medveď, Dedičstvo, Pustá pustota, Kto som bol

2. Jaroslav Šimko, Búrka, o ktorej nik nevie, Hladina, Danzatora

3. Dominika Belanská, ... divá čerešňa, Modlitba pre Sandalfona, DOkonaloSŤ

Dospelí próza

1. Henrich Fačkovec, Podivuhiodné súdne rozhodnutie z okrsku Yonkatchewan

2. Patrícia Mutňanská, Ranná depresia vlastných snov

3. Katarína Melišková, Prípad strateného hrdinu

Seniori poézia

1. Kvetoslava Hrašková, Keby len ..., Kolotoč láska ..., Neodchádzaj - láska!

2. Ing. Jozef Kmeť, Dôvera, O samote, Pod povrch

3. Mgr. Marta Lehetová, Až dozrejú čerešne, Len tak, Máj

Seniori próza

1. Anna Trgiňová, Rozvod a sny

2. Ľubor Jánošík, Mama

3. Milan Marko, Dusno

Realizované s finančnou podporou mesta Prievidza.