Zoznámte sa... s Petrom Eliášom

Peter Eliáš sa narodil 30. júna 1917 vo Veľkých Uherciach, ako jedno zo 6 detí. Jeho otec pracoval pre významných podnikateľov Thonetovcov, preslávených výrobou unikátnych stoličiek. Vo Veľkých Uherciach absolvoval Peter ľudovú školu a neskôr sa vyučil za murára. Po ukončení štúdia sa zamestnal ako robotník, najskôr na veľkostatku a neskôr na stavbe v Chynoranoch. Týmto smerom však neviedla jeho vysnívaná životná cesta.

Peter Eliáš

zdroj: publikácia "Nebudú zabudnutí IV."

Už ako malý chlapec Peter vynikal umeleckým talentom a výborným hudobným sluchom. Za jeho detské srdce ho chytil najmä Dychový orchester pôsobiaci v jeho rodných Veľkých Uherciach. K miestnym muzikantom a dychovej hudbe vraj pociťoval tak veľký obdiv a nadšenie, že s dychovkou trávil každú jednu voľnú chvíľu a nasával jej unikátnu atmosféru. Tento vzťah sa ešte väčšmi prehĺbil počas Petrovho dospievania. Popri škole a neskôr i práci, sa učil hrať na rôzne dychové nástroje. Vďaka vrodenému nadaniu, ale aj usilovnému cvičeniu, sa neustále zdokonaľoval. Už ako 14-ročný sa stal členom miestneho hasičského orchestra.

S príchodom dospelosti mal už hranie viac menej v malíčku, no hudobnej teórii sa začal venovať až v roku 1938, po nastúpení na vojenskú službu. Začalo sa pre neho obdobie spoznávania rôznych foriem hudobného umenia, nôt, či hudobných nástrojov. V srdci si však naďalej uchovával milovanú dychovku, s ktorou vyrastal a viedla ho celým jeho životom. Vo vojenský posádkových hudbách pôsobil ako výkonný hudobník a neskôr i ako učiteľ. Práve tu zaznamenávame jeho prvé profesionálne hudobné začiatky. Okrem vedomostí tu teda nadobudol aj dávku pedantnosti a výborné organizačné schopnosti, ktoré pretavil aj do svojho ďalšieho profesionálneho života.

Keď ho v roku 1949 postihla vážna choroba, zamestnal sa v Československom štátnom filme v Bratislave ako hudobný dramaturg. Z vojenskej služby bol v roku 1951 oficiálne uvoľnený a vrátil sa späť na hornú Nitru. Jeho kroky však neviedli do rodných Veľkých Uheriec, ale do mesta Nováky, kde začal pôsobiť ako kultúrno-výchovný pracovník.

Peter Eliáš s manželkou

zdroj: publikácia "Nebudú zabudnutí IV."

Pedagogickú činnosť Petra Eliáša evidujeme od roku 1959, kedy sa zamestnal ako učiteľ na Základnej hudobnej škole v Prievidzi. Tu však dlho nezotrval a v roku 1962 sa opäť vrátil do Novák, kde zasadol na riaditeľské kreslo novej Ľudovej školy umenia. Vyučoval tu hru na gitare, klarinete a violončele.

Mesto Prievidza si na Petra Eliáša nespomína len ako na učiteľa, ale aj na dirigenta novovzniknutého dychového orchestra. Orchester sa každým rokom rozrastal o nových talentovaných členov a rôzne hudobné nástroje. Pod Eliášovým zodpovedným vedením sa zúčastnil a úspešne umiestnil na mnohých slovenských aj zahraničných hudobných súťažiach. Orchester dosiahol až takú vysokú úroveň a kvalitu, že bol neraz pozvaný účinkovať v zahraničí, či zahrať si s veľkými menami československej populárnej a opernej hudby. Po 20 rokoch prišlo k lúčeniu. Peter Eliáš prenechal milované dirigentské miesto svojmu nástupcovi a naplno sa začal venovať učeniu. Svoju lásku k dychovke však nezaprel ani ako riaditeľ nováckej ľudovej školy. Znova sa odzrkadlila pri založení Mládežníckeho dychového orchestra.

Peter Eliáš (v strede) na súťaži dychoviek

zdroj: publikácia "Nebudú zabudnutí IV."

Okrem pedagogického pôsobenia vykonával i funkciu umeleckého vedúceho komorného súboru – klavírneho kvinteta učiteľov ĽŠU Nováky, v ktorom pôsobil do konca svojho života. Smrť si však pre Petra Eliáša prišla predčasne. Zomrel 1. augusta 1976 v Prievidzi, vo veku 59 rokov na následky infarktu. Dokonca i v jeho posledných chvíľach sa vraj venoval tvorivej činnosti.

Hudba ho totiž nikdy neprestala baviť, či už išlo o hranie alebo vzdelávanie sa v tejto oblasti. Ako 47-ročný absolvoval Peter Eliáš ďalšie štúdium hudobnej teórie a dirigovania na Bratislavskom konzervatóriu. Právom bol teda považovaný za nielen výborného dirigenta a muzikanta, ale aj rešpektovaného odborníka a významnú osobnosť v oblasti hudby. Vo voľnom čase sa venoval aj komponovaniu a aranžovaniu vlastných hudobných skladieb.

Peter Eliáš (vpravo)

zdroj: publikácia "Nebudú zabudnutí IV."

Peter Eliáš je jednou z najvýznamnejších osobností hudobného a kultúrno-spoločenského života hornej Nitry. Jeho najväčší prínos je samozrejme cítiť najmä v dychovke. Jeho meno dlhé roky niesol i festival dychových súborov, Eliášova Prievidza. Bohužiaľ dychovka rokmi stráca svojich prívržencov a pomaličky z našich miest a obcí zaniká, no na hudobníka, dirigenta a profesora Petra Eliáša a jeho hodnotné pôsobenie v našom regióne by sa zabudnúť nemalo. V júni tohto roku si pripomenieme 105. výročie jeho narodenia.

Viac o pôsobení Petra Eliáša a dlhoročnej tradícii dychovky na hornej Nitre sa dočítate na úseku regionálnej literatúry našej knižnice. 

publikácia "Nebudú zabudnutí IV." kniha "História dychových hudieb na Hornej Nitre" od Jozefa Baláža

zdroj: Hornonitrianska knižnica