Zoznámte sa... s Martou Remiášovou

Marta Remiášová sa narodila 8. októbra 1941 vo Veľkých Levároch. Od detstva rada trávila čas v prírode, kde ju pri hre vždy najviac zaujímali pekné kamienky. Detská záľuba ju nasmerovala na štúdium Strednej geologicko-baníckej školy v Spišskej Novej Vsi. Počas strednej školy ju zaujala najmä paleontológia a mapovanie. Školské exkurzie na archeologické náleziská v nej však vyvolali túžbu po objavovaní histórie. Rozhodla sa pre vysokoškolské štúdium archeológie, ktorá ju úplne pohltila a venovala jej zvyšok svojho života.

Ďalšie kroky Marty Remiášovej viedli k nám na Hornú Nitru. Tá jej prirástla k srdcu. Spolu s manželom tu zapustili hlboké korene a založili si rodinu. Zamestnala sa vo Vlastivednom múzeu v Bojniciach. Tu mohla nadaná archeologička naplno ukázať svoj talent. Drobná žena plná mladíckeho elánu sa v práci rýchlo zabehla. Od začiatku sa zapájala do rozbehnutých archeologických výskumov a pod jej rukami vzniklo i množstvo nových. Terénu sa nikdy nebála a nemala problém „ušpiniť si“ ruky. Prácu v múzeu si užívala a bralu ju zodpovedne. Dala si záležať na každom jednom zaevidovanom náleze a konanej výstave. Pri nástupe Marty Remiášovej múzeum evidovalo 12 047 nálezov, no keď odchádzala ich bolo až 83 377. Tieto čísla sú len jedným z dôkazov o jej horlivej pracovitosti, skvelej organizovanosti a zvedavej nátury.

Práve tieto dobré vlastnosti ju vyzdvihli na najlepšiu kandidátku na riadenie nového Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Riaditeľkou sa stala v roku 1985 a na tomto poste zotrvala ďalších 6 rokov. Pod jej rukami, rovnako ako aj rukami jej kolegov, inštitúcia vznikla a bola vybudovaná od základov. Prežila pre kultúru neľahké roky a získala si obdiv nielen odbornej ale i širokej verejnosti. Výstavy konané pod vedením Marty Remiášovej boli vždy precízne prichystané.

Popri riaditeľovaní sa nikdy neprestala zapájať do archeologických výskumov v našom regióne. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí napríklad výskum slovanského osídlenia v Nedožeroch-Brezanoch a Bojniciach, výskum dechtárskych pecí v Koši, výskum v okolí bojnického kostola, kde bolo odkrytých 33 historických hrobov, výskum lužického pohrebiska v Opatovciach nad Nitrou, či výskum hradiska Vyšehrad. 

Jej srdcovkou bola práve jedna z najvýznamnejších archeologických pamiatok Slovenska, hradisko Vyšehrad. Celý výskum trval 8 rokov. Hovorila o ňom ako o období jej najlepších archeologických rokov, ktoré jej robilo nesmiernu radosť a bola šťastná, že nálezy z neho mohla ďalej prezentovať verejnosti.

Na šírenie novonadobudnutých poznatkov vždy dbala. Často ich publikovala v odborných časopisoch, vedeckých zborníkoch, či regionálnych novinách. Veľkým prínosom bola aj pri tvorbe obecných monografii a regionálnych publikácií. Mnohé z nich nájdete i v našej knižnici, jednými z nich sú napríklad vyhľádavané Vlastivedné zborníky Hornej Nitry.

O jej historické nálezy bol záujem i v školských laviciach. Marta Remiášová si poslucháčov získala svojou prirodzenou charizmou a najmä poučným obsahom, ktorý študenti dychtivo hltali. O svojom milovanom odbore dokázala rozprávať dlhé hodiny, no vždy sviežo a zaujímavo. Ďalšou náučnou špecialitou Marty Remiášovej boli exkurzie po archeologickej lokalite Vyšehrad.

V roku 2000 odišla do starobného dôchodku, no vyšší vek jej nikdy neubral na aktivite. Pokračovala v prednáškach, či už pre študentov alebo obyvateľov obcí. Dokonca sa stále zapájala i do výskumnej práce v hornonitrianskych dedinkách.

Po náročnej chorobe zomrela 22. decembra 2008 v Prievidzi. Svoj život, po boku milujúcej rodiny a práce jej snov, si užívala až dokonca. 8. októbra sme si pripomenuli už 80. nedožité narodeniny tejto významnej archeologickej odborníčky.

Histórií, archeológií a múzejníctvu zasvätila celý svoj život. Vede a výskumu sa venovala takmer 40 rokov. Za svoju kariéru spracovala viac ako 70 nálezových správ, ktoré sú uložene v Hornonitrianskom múzeu. Výskumy, na ktorých sa podieľala, zdokumentovali dejiny nášho regiónu až do doby kamennej. Práve Marte Remiášovej vďačíme za odkrytie nepoznaného a preskúmaniu našej najstaršej histórie. Vo svojom odbore dokázala mnoho a právom jej patrí jedno z popredným miest v rámci slovenskej archeológie a múzejníctva na Hornej Nitre. Medzi kolegami historikmi je Marta Remiášová aj dnes uznávaná odborníčka, obdivovaná za svoju profesionalitu, ľudskosť, inteligenciu a skvelú pamäť.

Rovnako ako Vlastivedné zborníky Hornej Nitry a mnohé ďalšie publikácie Marty Remiášovej, u nás v knižnici na úseku regionálnej literatúry nájdete aj Personálnu bibliografiu poprednej slovenskej archeologičky, ktorá bola Hornonitrianskou knižnicou zostavená k jej 65. narodeninám.