Zoznámte sa... s Jánom Vattayom

Rodák z Prievidze Ján Vattay sa 23. apríla 1906 narodil do chudobnej rímsko-katolíckej rodiny. Jeho rodičia, sluha Štefan Vattay a domáca Anna Vattayová, žili vo veľmi skromných pomeroch. V prenajatom byte na Dlhej ulici vyrastal po boku dvoch mladších súrodencov, sestry Márie a brata Imricha.

 

Chudoba a beznádejná zadĺženosť ho sprevádzala i celým jeho skromným životom. Živil sa ako štátny a súkromný úradník. Ani v jednom zamestnaní sa však neudržal dlho. Dôvodom boli najmä jeho pevné proslovenské názory, ktoré prezentoval vo svojich článkoch. V tomto období boli takéto témy odcudzované, až zakazované. Hrdý na svoj slovenský pôvod, no opovrhovaný Ján Vattay sa dostával do ešte väčšej finančnej tiesne. V roku 1941 bol dokonca odsúdený za výtržníctvo a poslaný do zaisťovacieho tábora v Ilave. Najväčšou ranou bol pre neho ročný zákaz publikovania, ktorý nechcel a ani nemohol dodržať, keďže písanie bolo jeho jedinou obživou. Požiadal o uvoľnenie tohto zákazu, keď chcel napísať sociálny článok o Baťovej škole a publikovať ho vo výročnom čísle časopisu Gardista. To mu bolo napokon odobrené a Ján Vattay sa mohol vrátiť k písaniu, s podmienkou, že všetky jeho články budú mať nepolitický charakter. Aj preto sa začal naplno venovať športovej publicistike, ktorá bola aj jeho koníčkom.

V športe a jeho rozvoji na Hornej Nitre sa výborne orientoval. V rokoch 1928-1933 písal do viacerých regionálnych i celoslovenských časopisov, z ktorých spomenieme napríklad periodikum Športový týždeň, či regionálne noviny Náš kraj.

V roku 1929 sa stal jednateľom Športového klubu Prievidza. Podpredsedom tohto klubu bol Ján Bendík, rodák z Letanoviec, ktorý horlivo presadzoval hasičstvo na Slovensku. V Necpaloch nad Nitrou založil v roku 1924 i samostatný hasičský zbor. Aktívne pracoval i v miestnom odbore Matice slovenskej.

Za najväčší publicistický úspech Jána Vattaya môžeme považovať knihu Šport a telesná výchova na Hornej Nitre, ktorú aj so spoluautorom Jánom Bendíkom vydali vlastným nákladom v roku 1932, čo dnes činí už 90 rokov od vzniku jej prvého vydania. Táto kniha bola úplne prvou publikáciou, ktorá zdokumentovala športový život Hornej Nitry od počiatkov jeho rozvoja v roku 1920 a ďalej i v medzivojnovom období. 140-stranová kniha disponovala 16 fotografiami. Boli v nej rozpísané všetky zákutia športu, či už išlo o populárny futbal a tenis, alebo i turistiku, lovectvo, rybárčenie a mnoho ďalších. Rokmi bola táto kniha v novších vydaniach dopĺňaná o bohatšie informácie a ďalšie fotografie.

Cenným prínosom bol Ján Vattay i pri vzniku publikácie Futbalový šport a jeho organizácia na Slovensku z roku 1933. Tu sa venoval najmä histórii a rozvoju hornonitrianskeho futbalu.

kniha "Šport a telesná výchova na Hornej Nitre"

zdroj: Hornonitrianska knižnica

Ján Vattay sa do prievidzskej histórie zapísal krátko po dvadsiatke. Sám profesionálnym športovcom nikdy nebol, no históriu regionálneho športu mal v malíčku. Zostala po ňom obsiahla zbierka skvelých článkov, ktoré za svoj život napísal. Napomohol uchovať spomienky na športový rozkvet Hornej Nitry i celého Slovenska. Jeho meno je dnes uvedené v Sieni slávy prievidzského futbalu. 

Svet hornonitrianskeho športu nečakane opustil veľmi mladý, len 40-ročný, 25. septembra 1946. Celý svoj život prežil v rodnej Prievidzi, kde je aj pochovaný. V minulom roku sme si pripomenuli 115. výročie jeho narodenia i 75. výročie jeho úmrtia.

Publikáciu "Šport a telesná výchova na Hornej Nitre" si môžete vypožičať i v našej knižnici, na úseku regionálnej literatúry.