Zoznámte sa... s Františkom Hanákom

František Hanák sa narodil 11. mája 1637 v Kelči na Morave. Slovenský jazyk pre neho nebol problémom, vďaka jeho mame, ktorá pochádzala zo Slovenska a Františka naučila náš jazyk priam ľubozvučne.

4. októbra 1657 vstúpil do rehole piaristov a presne o dva roky zložil rehoľné sľuby. Už v rokoch 1660 až 1663 sa venoval učeniu mladších detí.

Svojou trpezlivosťou a vzdelanosťou sa nestal len skvelým učiteľom, ale pýchou celej rehole.  Húževnatý a ambiciózny mladý piarista bol tým správnym kandidátom na šírenie kresťanstva priamo u nás v Prievidzi. Jeho misijná činnosť začala, v roku 1666, šírením vzdelania a viery v našom meste. Bol ubytovaný priamo na Bojnickom hrade, kde žiakov i vyučoval. Neskôr sa ich vyučovacie hodiny presunuli do mestského domu. Učil najmä gramatiku, syntax, rétoriku, poetiku, ale i aritmetiku.

V roku 1668 bol vysvätený za kňaza, a tak k výučbe detí mohol pripojiť i vykonávanie bežných kňazských povinností. V rámci svojej misijnej činnosti musel František opustiť Prievidzu a ďalej šíriť kresťanstvo po celom Slovensku i Poľsku. Mnohokrát ho jeho misia vystavila nebezpečenstvu a neraz mu hrozila smrť. Keď pôsobil v Smolníku pri Košiciach, bol napadnutý protestantami a kalvínmi priamo v kostole. Podobná situácia sa zopakovala i v Spišských Vlachoch, kde ho evanjelici chceli zasypať kamením. Svojej viere bol však naďalej nadovšetko oddaný a veril svojmu poslaniu.

Vo svojej misii sa mu nesmierne darilo. O tom značili i úspechy, ktoré zožal v každom mieste jeho pôsobenia. V roku 1647, keď prišiel kázať do Brezna, v meste boli len dvaja katolíci. Po dvoch rokoch jeho neúnavnej práce ich bolo až 317.

O jeho misijnej činnosti je doklad i v archíve rehole priamo v Ríme, kde vždy túžil študovať a žiť. To sa mu však nikdy nepodarilo a jeho Rímom sa nakoniec stala Prievidza. Pod jeho vedením škola edukačne i kultúrne rozkvitla. Jeho výučba lákala študentov z celého regiónu. S deťmi nacvičoval dramatické predstavenia, ale i spev v speváckom a hudobnom zbore. Bol spoluzakladateľom piaristického kolégia a z vlastných zdrojov položil i základy tunajšej piaristickej knižnice.

Zomrel 1. júna 1710 v Prievidzi, kde je i pochovaný. 

František Hanák je významnou regionálnou osobnosťou v oblasti vzdelanosti Hornej Nitry. Na počesť jeho dlhoročnej práce je po ňom pomenovaná i piaristická škola.

Piaristické gymnázium sa nachádza priamo pri Kostole Najsvätejšej Trojice a nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi. Škola bola založená v roku 1666, na žiadosť grófky Františky Pálffyovej. Jej prvými pátrami sa stali František Hanák a Pavol Frankovič. Všetky školské priestory boli dokončené až v roku 1675 a mali kapacitu pre 330 žiakov.

Piaristická škola bola počas búrlivých revolučných období používaná na mnohé účely. Napríklad počas uhorskej revolúcie ako kasárne. V období Bachovho absolutizmu škola dokonca zanikla na dlhých 20 rokov. Najväčší rozmach zažila na prelome 19. a 20. storočia, kedy vystupovala pod názvom Kráľovské katolícke gymnázium a žala úspech v celom Uhorsku. Neskôr bola táto inštitúcia zoštátnená a v roku 1950 bola činnosť piaristov v našom meste násilne prerušená. Rehoľa však nevymrela a po nežnej revolúcií znova ožila, ešte silnejšia a početnejšia ako predtým. Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi, tak ako ju poznáme dnes, bola zriadená 1. septembra 2006.

Viac o zaujímavej prievidzskej histórií sa môžete dočítať v knihe "Prievidza: mesto nášho srdca", ktorú u nás v knižnici, na regionálnom úseku, nájdete nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a nemčine.