Zoznámte sa... s Bazilom Vestenickým

Amatérsky maliar Bazil Vestenický sa narodil 17. júna 1937. Celý svoj život prežil a tvoril v rodnej Prievidzi. Ako najmladší z 5 súrodencov pochádzal z veľkej umelecky zameranej rodiny. Na svoje detstvo spomínal naozaj srdečne. V pamäti mu utkvela najmä vôňa maliarskych farieb, ktorá sa každodenne niesla ich domom. Život medzi plátnami a štetcami si nesmierne užil a bol zaň vďačný. Práve z tohto prostredia pochádzajú i jeho úplne prvé maľby, namaľované potajomky otcovými farbami. Už vtedy, ako malý chlapec, inklinoval k maľovaniu krajiniek.

Ako aj on sám hovoril, svoj talent nepochybne zdedil. Jeho otec Jozef Vestenický bol vyučeným krajčírom a toto remeslo i vykonával. Popri tom sa však venoval i maľovaniu. Ako amatérsky výtvarník na svoje deti vplýval kreatívne už od detstva. Najmä Bazila so starším bratom Vladimírom fascinovalo umenie už v ranom veku, a preto niet divu, že obe ich mená sú dnes významnou súčasťou slovenského výtvarníctva. Vladimír Vestenický umenie i študoval a za svoj plodný život sa vypracoval na popredného a uznávaného akademického maliara, no jeho príbehu sa budeme venovať inokedy.

Bazil chcel po stopách svojho dedka, otca a brata putovať tiež. Aj v ňom žili veľké ambície venovať sa štúdiu výtvarného umenia. Ako nadaný chlapec sa teda vybral do Prahy, kde úspešne absolvoval prijímacie skúšky, no do školy napokon nenastúpil. Jeho sny mu zmarili následky vážnej choroby v kombinácii s nepriaznivou sociálno-politickou situáciou, ktorá v 50. rokoch minulého storočia potrápila nejednu slovenskú rodinu. Umenie teda nikdy nevyštudoval, no maľovaniu sa naďalej náruživo venoval. Nebolo totiž len jedným z jeho koníčkov, ale skôr životným poslaním a potešením.

Profesionálna kariéra Bazila Vestenického sa i tak celý život točila okolo umenia. Venoval sa propagačnému výtvarníctvu. Zamestnaný bol napríklad i v Mestskom kultúrnom stredisku či na Banských stavbách v Prievidzi, kde zakotvil na dlhých 27 rokov. I keď mal svoju prácu rád, šťastím ho napĺňala najmä jeho vlastná voľná tvorba.

Maľby Bazila Vestenického sa niesli v štýle realizmu. Ako sme už spomenuli, išlo najmä o krajinomaľbu. Na svojich obrazoch často stvárňoval čarovné zákutia Hornej Nitry, z ktorej pochádzal a ktorú tak miloval. Túto veľkú lásku a lokálpatriotizmus prenášal zo svojho srdca i na plátno. Najčastejšie maľoval rodnú Prievidzu a jej okolie. Vyberal si jemu blízke lokality, ako bol napríklad Drevený rínok alebo Ružová ulica, na ktorej stál jeho rodný dom.

obraz "Prievidza - Drevený rínok" od Bazila Vestenického

zdroj: kniha "Bazil Vestinický: Krajina môjho srdca"

Niektoré z jeho malieb priam sršali nostalgiou. Podľa svojich a otcových uchovaných skíc maľoval „starú Prievidzu“. Na olejomaľbách boli stvárnené zabudnuté či dokonca zaniknuté miesta a uličky nášho mesta, ktoré mladšia generácia pozná už len z rozprávania. Práve vďaka Bazilovi Vestenickému sa však na ne uchovala spomienka i vo vizuálnej forme. Tieto maľby sú dnes veľmi dôležitou súčasťou histórie a kultúry nášho mesta a rovnako aj celého regiónu.

obraz "Prievidza - námestie z roku 1949" od Bazila Vestenického

zdroj: kniha "Bazil Vestinický: Krajina môjho srdca"

Okrem Hornej Nitry sa Bazil Vestenický maliarsky zatúlal i do mnohých iných kútov Slovenska. Jeho ďalšou obľúbenou lokalitou boli majestátne Vysoké Tatry, ktoré často a rád navštevoval a neraz i stvárnil na plátne.

obraz "Panoráma Vysokých Tatier" od Bazila Vestenického

zdroj: kniha "Bazil Vestinický: Krajina môjho srdca"

So svojimi maľbami precestoval a zožal obdiv na mnohých výstavách po celom Slovensku. Jednou z najzaujímavejších bola výstava v Hornonitrianskom múzeu uskutočnená v roku 2002. Rokmi sa Bazil Vestenický, i napriek neabsolvovaniu umeleckého štúdia, vypracoval na uznávaného amatérskeho maliara, ktorého práca je vzácnou súčasťou slovenského výtvarného umenia.

Zomrel v novembri roku 2011, ako 74-ročný. Zanechal po sebe ešte niekoľko nedokončených malieb, ktoré chcel pôvodne vystaviť pri jeho blížiacom sa jubileu. Tie dnes už len pripíjame k stovkám uchovaných diel od tohto výnimočného umelca. V nasledujúcom mesiaci tohto roku si pripomenieme už 85. výročie jeho narodenia.

Biografickú knihu o živote a diele Bazila Vestenického nájdete i v našej knižnici, na úseku regionálnej literatúry.

 

kniha "Bazil Vestenický: Krajina môjho srdca"

zdroj: Hornonitrianska knižnica