Kto mi pomôže?

Koniec novembra a december obohatili podujatia pre deti venované šikane, kyberšikane a informačnej gramotnosti, motivácii k čítaniu. Prvým zo série podujatí bola beseda s Romanom Bratom, okrem iného aj autorom knihy Môj anjel sa vie biť, 28. novembra 2022. Kto mi pomôže? - názov besedy bol netradične otázkou, na ktorú sme hľadali odpoveď pomocou autorových kníh. Nosnou témou besied bola téma šikany a kyberšikany, ktorej sa autor venuje v niektorých zo svojich kníh. Dopoludnie bolo v mnohom poučné, zábavné, inšpiratívne a okrem otázky "Kto mi pomôže?" bolo zodpovedaných mnoho iných zvedavých a podnetných otázok z publika. Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Fotogaléria

8 fotografií