Knižnica v Centre pre deti a rodiny

Na začiatku bola myšlienka niekoho potešiť, keďže knižnica je miesto príbehov a splnených prianí. Tento príbeh radosti v detských očiach ste napísali spolu s nami tak, že ste prispeli do našej predvianočnej zbierky pre deti z Centra pre deti a rodiny Prievidza. Zbierka trvala od 6. decembra do 19. decembra 2022. Všetky knihy, čo sme vyzbierali, sme deťom odovzdali n priamo v Centre v Handlovej. Odovzdanie kníh prebehlo v rámci zábavno-náučných podujatí pre mladšie aj staršie deti. Veríme, že sa deti potešili, zabavili a aj niečo nové naučili. Za knižné dary srdečne ďakujeme aj vydavateľstvu Bookmedia.

Fotogaléria

8 fotografií