Záložka do knihy

Knihovníčka Vanda Rozenbergová sa stretla so študentami Odborného učilišťa a Praktickej školy. Na úvod pútavo a s využitím počítačovej prezentácie predstavila osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Zoznámili sa s jeho detstvom a s jeho cestami po svete. Diskutovali o období, keď žil a pracoval na Slovensku aj vo Francúzsku. Hovorili o tom, prečo chcel byť hvezdárom (pozoroval Halleyho kométu). Na konci vojenskej kariéry bol brigádnym generálom francúzskej armády. Pripomenuli si aj jeho tragickú nehodu a okolnosti havárie v máji 1919. Tieto informácie zaujali predovšetkým chlapcov. Všetci sa zhodli na tvrdení, že Štefánik bol naozajstný slovenský národný hrdina. V praktickej časti vytvárali spoločne záložky na tému Milan Rastislav Štefánik. Pracovné stoly sa prehýbali pod ceruzkami, nožnicami a lepidlom, študenti sa neuveriteľne odhodlane pustili do práce. Záložky sa vydarili, mnohé boli naozajstné výtvarné diela. Z výstrižkov, ktoré sme na začiatku podujatia pripravili, ich najviac zaujala -bankovka so Štefánikovým portrétom vydaná v roku 1948 a štátna vlajka, ktorú však Československá republika nepoužila ako symbol svojej národnosti. Vlajka, ako ju kreslili deti, je návrhom M.R. Štefánika a S. Preissnitza.

Fotogaléria

5 fotografií