V srdciach, v spomienkach, vo veršoch si s nami

Tento rok sme zorganizovali podujatie pod názvom „Nájdeš ma vo verši“ – výber poézie z tvorby Ondreja Čiliaka v podaní našich hostí z O.Z. ARS PRO FEMINA. Štyri dámy - Kvetka Boráková, Vierka Marsinová, Stázka Kubová a Hanka Nedeljaková predniesli nádherné verše z básnikovej tvorby. Komorné podujatie poctila svojou návštevou aj jeho manželka Majka so synom a dcérou. Nezabudli na neho ani priatelia z klubu Poet a zavítali i budúci „autori“ poézie. Uchu lahodiacu poéziu podfarbili šansóny od Aleny Čermákovej. Nechýbala ani foto-prezentácia zo života básnika. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili. Verše i naše spomienky doleteli ďaleko...

Fotogaléria

3 fotografie