V knižnici zavoňala história

Obdiv a uznanie patrí pani Barbore Matákovej, ktorá sa profesionálne zhostila úlohy, čo najlepšie predstaviť pamiatky mesta Prievidze. Rozprávanie zaujalo nielen študentov, ale aj širokú verejnosť, ktorá si našla čas v doobedňajších hodinách a prišli za účelom dozvedieť sa čosi viac, ako je možné prečítať si v knihách. Všetci zúčastnení sme sústredene počúvali. Zistili sme ako málo vieme o meste, v ktorom žijeme. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé informácie, tajomstvá okolo pamiatok, a to nielen sakrálnych. Stretnutie bolo veľkým prínosom. Ďakujeme pani Matákovej, že si našla čas a prišla k nám do Hornonitrianskej knižnice. Určite z našej strany to nie je posledné stretnutie s touto zanietenou historičkou.

              Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Fond na podporu umenia

Fotogaléria

5 fotografií