Poznaj svoju vlasť

Na základe uskutočnených podujatí - súťaží sme sa presvedčili, že vedomosti súťažiacich či už to boli žiaci, alebo študenti, nie sú až také zlé. Všetci mali pripravených vyše 100 otázok. Tie boli prierezom mnohých učebných predmetov - zemepisu, prírodopisu, národopisu, histórie i občianskej náuky. Deti veľmi radi súťažia. Niektoré vedomosti nás prekvapili, na iných by sa dalo popracovať. Mali by sme u našich detí a mládeže podporovať záujem o dianie v našej republike, naučiť ich ako chrániť životné prostredie, kultúrne pamiatky, byť pyšní na významné osobnosti, ktoré môžu byť pre nich vzorom. Určite budeme pokračovať aj my ako knižnica v podporovaní takýchto aktivít a iných podujatí hlavne pre naše deti a mládež.

              Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Fond na podporu umenia

Fotogaléria

4 fotografie