Nezabudnuteľný rok 1968

Prednáškam historika Doc. PhDr. IVANA MRVU, CSc. sa potešili nielen študenti tretích a štvrtých ročníkov Gymnázia V. B. Nedožerského, ale aj rovesníci zo Strednej školy piaristickej. Pochvalnými slovami na adresu prednášajúceho nešetrili ani pedagógovia. Zo zaujímavej a podnetnej besedy sa dozvedeli množstvo informácií, ktoré nenájdu v učebniciach. Náš hosť mnohé z nich tlmočil na základe osobne prežitých skúseností a zážitkov vtedy trinásťročného chlapca. Priblížil aj život Alexandra Dubčeka, ktorý zohral významnú úlohu v prelomových rokoch 1968 a 1989. Vzácnemu hosťovi patrí veľké poďakovanie a budeme sa tešiť na jeho opätovnú návštevu. Podujatie bolo zrealizované vrámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

              Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Fond na podporu umenia

Fotogaléria

4 fotografie