Mám básničku na jazýčku?

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Prievidza vyhlásila 13. ročník prezentácie poézie a prózy „Mám básničku na jazýčku“. Určená bola pre všetky materské školy v Prievidzi. Tejto „súťaže“ sa zúčastnilo 17 detí vo veku od 4 do 6 rokov z 11 materských škôl mesta Prievidza. Deti boli opäť skvelé. A ako povedala predsedníčka poroty z roka na rok sa zvyšuje kvalita prednesu. Neprestanú nás prekvapovať. "Malé" deti recitovali dlhé básne, ktoré si perfektne pamätali. Prednášali sa básničky známe i menej známe. Tento rok sme mali v porote opäť tri kvalifikované porotkyne. Pani Mgr. Boženka Šagátová zo spolupracujúcej organizácie - Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi, čestná predsedníčka poroty Mgr. Kvetka Boráková, pedagogička – dramatický odbor a Mgr. Vanda Rozenbergová, spisovateľka a bibliografka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. Naša porota to mala aj tento rok veľmi ťažké. Nakoniec sa vyhodnotili prví siedmi. Ako po iné roky, ani teraz sa nedalo vyhodnotiť len pár jednotlivcov. Vyzdvihli sme síce tých najlepších, ale aby nikto neodišiel smutný, odmenili sme všetkých. Okrem sladkej odmeny, omaľovaniek a diplomu deti dostali i knižný darček, ktorým prispel aj Miestny odbor Matice slovenskej, za čo im patrí veľká vďaka. Veď aký je najväčší dar pre deti, ktoré majú kladný vzťah k literatúre? Pekná a hodnotná kniha. Miestnemu odboru Matice slovenskej ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a podporu podujatí nielen pre našich najmenších.

Fotogaléria

9 fotografií