Stretnutie s riaditeľom Slovenského historického ústavu Matice slovenskej

Náš hosť spestril prednášku celkovým pohľadom na dobu, v ktorej žil a pôsobil Jozef Miloslav Hurban. Sám Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. sa vyjadril, že v našich národných dejinách je 19. storočie príťažlivé z viacerých príčin. Slováci v ňom ako národ odolali ničivému rozkladu, pookriali a upevnili sa. Veď ešte na začiatku tridsiatych rokov Pavol Jozef Šafárik dával Slovákom dve-tri desaťročia života. O sedemdesiat rokov neskôr, na samom sklonku 19. storočia, mohol Svetozár Hurban Vajanský s optimizmom hľadieť do budúcnosti a maďarizáciu vyhlásil za daromné úsilie. Čosi sa muselo za ten čas s naším národom udiať, čo ho ochránilo od záhuby a dodalo dostatok viery v budúcnosť Slovákov.

              Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Fond na podporu umenia

Fotogaléria

5 fotografií