Katarína Hradská

Vo štvrtok bola možnosť vypočuť si prednášku Kataríny Hradskej na tému židovstva na Slovensku. Vzácneho hosťa privítala knihovníčka Božena Blaháčová. Tá už hlavné slovo odovzdala spomenutej pracovníčke Historického ústavu SAV, ktorá sa sústredila na riešenie židovskej otázky od začiatku: od stretnutí prezidenta Tisa s Hitlerom, cez okolnosti vzniku Slovenského štátu, nastolenie protižidovských zákonov až po transporty židovských občanov. Celá prednáška sa niesla na základe faktov a naštudovaných informácií z našich a zahraničných prameňov zhromažďovaných počas rokov cieľavedomej práce. Tie potom boli podkladom pre literárnu tvorbu, mnoho výskumov a štúdií.

              Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.

Fond na podporu umenia

Fotogaléria

8 fotografií