Vyhodnotenie súťaže Les ukrytý v knihe 2013

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene spolu s Národným lesníckym centrom opätovne prevzali patronát nad vyhodnotením súťaže Les ukrytý v knihe. 25. júna 2013 sa vo Zvolene stretli najlepšie knižnice, poeti, prozaici a tvorcovia plagátov v kategóriách mladších a starších žiakov, jednoducho tí naj tohto ročníka. Medzi najlepšími knižnicami sa umiestnila na 1. mieste Spišská knižnica zo Spišskej Novej Vsi, 2. miesto si vybojovala Školská knižnica pri ZŠ ul. Obrancov mieru z Detvy a najlepšiu trojku uzatvárala naša Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. Medzi mladšími poetmi získali nádherné druhé miesto žiaci 1. A triedy (čítate správne - prváci) zo ZŠ Rastislavova z Prievidze svojou Zbierkou básní. Medzi staršími básnikmi sa na prvom mieste umiestnilo trio dievčat zo ZŠ Mariánska z Prievidze v zložení: Lenka Baranovičová, Barbora Murková a Hana Kohútová s dielom Les ukrytý v knihe. Aj v týchto okamihoch mal fotoaparát pohotovosť.