Vyhodnotenie súťaže "Čítajme si spolu"

Knižnica má mnoho kníh, ktoré sa nám ponúkajú. Niektoré sú úspešné viac, iné menej. Je len na nás, či sa naučíme príbehy prežívať na vlastnej koži. Takýto vzťah s knihou je vždy experiment, môže a nemusí sa podariť. Aby sme tých príbehov „na vlastnej koži“ prežili čo najviac, o to sa so žiakmi počas školského roka usilujeme z celého srdca. Nielen my, detské knihovníčky, ale aj pani učiteľky, ktoré sa zaslúžia o to, aby deti knižnicu navštívili. Zdá sa, že budovanie nášho vzťahu má pevné korene a väzba sa stále viac a viac upevňuje. Presviedčame sa o tom každoročne – počas celého školského roka. Inak to nebolo ani tento rok. S radosťou sa s Vami podelíme o výsledky, ktoré sme spoločným úsilím dosiahli.