Všetci spolu ako jedna rodina

– cyklus podujatí zameraný na skvalitnenie života občanov so zdravotným postihnutím, na rozvoj osobnosti a kultúrneho rozhľadu detí a mládeže so zdravotným postihnutím, slabozrakých a nevidiacich. Všetci spoločne sme sa zapojili do dramatizácie príbehu o červíkovi Ervínovi; každý, kto chcel, zarecitoval obľúbenú básničku (alebo zaspieval pesničku); porozprávali sme sa o oslavách sviatkov jari, dostali sme odpovede na otázky - ako sa mení príroda a prečo,...

Fotogaléria

4 fotografie