Tváre mesta

Dňa 31. januára 2013 pri príležitosti osláv Roka výročí mesta Prievidza – 900. výročia prvej písomnej zmienky v listine Zoborského opátstva a 630. výročia udelenia mestských privilégií uhorskou kráľovnou Máriou – udelila primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi Pamätný list za dlhoročnú spoluprácu a prispievanie k rozvoju vzdelanosti obyvateľov mesta. Ocenenie na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala pod názvom Tváre mesta, prevzala riaditeľka knižnice Mgr. Silvia Myšiaková.