Rok osemnásty v Prievidzi - očami dvoch hostí

Citujem : „Ďakujeme veľmi pekne za pútavú prednášku. Výborná prednáška s množstvom nových a užitočných informácií.“ Takto hodnotili besedu s prednášajúcimi PaedDr. Sylviou Maliarikovou, členkou skupiny pre cestovný ruch v rámci práce na Akčnom pláne transformácie Hornej Nitry a Ing. Erika Kližana, autora a spoluautora mnohých publikácií, externého redaktora, knihovníka a archivára Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Obaja naši vzácni hostia sa zaujímajú o históriu hornej Nitry a nielen o ňu. Sú to zanietenci, ktorí svoje vedomosti z odkrývania histórie odovzdávajú ďalej, a tým šíria vzdelanosť a informovanosť medzi ľuďmi. Sme nesmierne radi, že si urobili čas a prišli študentom i širokej verejnosti prezentovať a pripomenúť roky prvej česko-slovenskej republiky z pohľadu celkového i z pohľadu ľudí z regiónu Prievidza. Obsažnosť informácií, ktorými nás zahrnuli bola obrovská. Dozvedeli sme sa veľa informácií, o ktorých sme nemali ani tušenie. Obe podujatia, či už pre gymnázia a ďalšie pre stredné školy, boli určite prínosom. Ďakujem nášmu partnerovi Fondu na podporu umenia, že sme mohli zrealizovať aj túto poslednú akciu z projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018. <h3 style="text-indent: 10px; display: table; text-align: center;"><strong><em style="color: #0115fd;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.</em></strong></h3> <p><a target="_blank" href="http://www.fpu.sk/sk/"><img src=<buxus-image>/fond_na_podporu_umenia.png</buxus-image> alt="Fond na podporu umenia" title="Fond na podporu umenia" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>